Førsteklasses
kommunikasjon og
Sikkerhet

Vi har løsningene for oppdrettsnæringen!

Litt historie

eButikken leverte Norges første sikringsradio system for oppdrettsnæringen allerede i 2007. Den gang var det analoge radiosystemer, manuell nødknapp og alenearbeiderfunksjonen «Lone Worker» som var sikkerhetsfunksjonene i radioen. Bransjen tok godt imot våre vanntette kommunikasjonsradio, Icom F51, noe som ikke bare bedret sikkerheten, men også effektiviserte kommunikasjonen mellom ansatte i hverdagen.

I 2010 lanserer eButikken sin første vannsensor montert direkte på en Sikringsradio. Denne ble laget til Vertex Standard VX-824 og ble raskt implementert som en del av personlig verneutstyr hos mange av våre kunder innen næringen.

Allerede i 2011 leverte vi våre første digitale Sikringsradioer. Dette var på et tidspunkt hvor de fleste leverandører av kommunikasjonsløsninger ikke hadde kjennskap til digitalt radiokommunikasjonsutstyr og mange mente at dette ikke var produkter bransjen ville ha.

I 2014 skrev eButikken nok en gang histore, sammen med Hytera ved å levere verdens første digitale GSM Gateway for overføring av alarm med tale, SMS og GPS koordinater til 110 sentalen. Digital kommunikasjonsløsninger sammen med automatisk vannsensor, overføring av alarm og GPS koordinater til 110 sentralen bedrer sikkerheten for mange ansatte innen næringen.

Våre vannsensorer er utviklet med støtte fra Norsk forskningsråd, gjennom flere Skattefunn prosjekter.

Ikke alle er like. Digitale løsninger gir uante muligheter. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om hva vi kan gjøre for å løse dine kommunikasjons – og/eller sikkerhets behov.

Kom i kontakt med oss

Slik er
Sikkerhetsfunksjonene
i Sikringsradio Havbruk™

Kommunikasjon og sikkerhet i en og samme radio!

Hva er Sikringsradio havbruk™ ?

Sikringsradio havbruk™ er et kommunikasjons og sikkerhetssystem for oppdrettsnæringen.  Brukeren oppfatter systemet som en vanlig kommunikasjonsradio, men systemet har i tillegg sikkerhetsfunksjoner for kvittering ved alenearbeid, manuell alarm og automatisk alarm med vannsensor ved en eventuell ulykke.

Hvordan genereres alarm?

Manuell nødknapp: Dersom alarmknappen trykkes i 3 sekunder eller mer, utløses alarm
Vannsensor: Dersom bruker faller i sjø, og radio med vannsensor omsluttes av vann, vil alarm utløses automatisk
LoneWorker (Alenearbeiderfunksjon): Radio gir arbeider et signal hvert 20 minutt (stillbart). Arbeider må kvittere på at alt er OK ved å trykke på en valgfri knapp innen 60 sekunder. Uten at bruker kvitterer på denne måten, vil alarm utløses.

Hvordan varsles en alarm?

Andre brukere på samme system varsles med alarmtone i egen radio og alarmutløseres radionavn vises i display. Dine arbeidskollegaer er nærmest, og kan redde deg først!

Samtidig med at kollega varsles, opprettes en telefonsamtale mellom radio og vakttelefon. Mottaker av anrop er valgfritt, og kan for eksempel være driftsleder,  vakttelefon i bedriften, vaktselskap eller 110 sentral. Vi finner en løsning som passer din bedrift!

På våre digitale alternativer kan vi også sende SMS med GPS koordinater til for eksempel 110-sentralen, samt vise hvor bruker befinner seg på et elektronisk kart, ved bruk av SmartDispatch.

Hvordan fungerer kommunikasjonen

Et klassisk oppsett består av en basestasjon/repeater montert på flåte eller landbase. Hver ansatt har sin radio. Når bruker trykker PPT knapp og snakker i radio, går samtalen til basestasjonen som igjen sender samtalen videre til mottaker radio(ene).

På våre digitale alternativer mulig å koble sammen flere basestasjoner for å sikre rekkevidde over større områder. På denne måten er det mulig å bevege seg fritt innenfor et definert område med rekkevidde/kommunikasjon på tvers av avdelinger.

En Sikringsradio
med vannsensor
kan redde liv!

eButikken har vannsensor for flere radiomodeller.
De er CE-merket og testet av Nemko

Hvordan fungerer kommunikasjonen

Et klassisk oppsett består av en basestasjon/repeater montert på flåte eller landbase. Hver ansatt har sin radio. Når bruker trykker PPT knapp og snakker i radio, går samtalen til basestasjonen som igjen sender samtalen videre til mottaker radio(ene).
Det er også mulig å definere flere grupper, slik at samtalen går til en forhåndsdefinert gruppe arbeidere, så slipper alle å høre alt. Naturligvis kan du også gi en beskjed direkte i en-til-en samtaler.

Digital Sikringsradio gjør det  mulig å koble sammen flere basestasjoner for å sikre rekkevidde over større områder. På denne måten er det mulig å bevege seg fritt innenfor et definert område med rekkevidde/kommunikasjon på tvers av avdelinger.

Systemet kan programmeres etter den enkelte kunders spesifikke ønsker og behov.

Kommunikasjon
over store områder med
IP-Mulitisite

Trenger du kommunikasjon mellom
avdelinger med store geografiske avstander?
Ingen problem!

IP Multisite

IP multisite connect (IPMS) er en  utvidelsesmulighet for Digital Sikringsradio.
IPMS er flere basestasjoner koblet sammen i samme nettverk.  IPMS gir deg mulighet å kommunisere med flere basestasjoner uavhengig av distanse, med andre ord kan en avdeling et sted i Finnmark kommunisere med en avdeling i Rogaland, om det skulle være ønskelig. Dette forutsetter at basestasjonene er koblet sammen via internett eller et annet IP nettverk.

Roaming

Dersom flere avdelinger innenfor et område samarbeider, kan IPMC sammen med roaming i radioen tillate brukere å flytte seg mellom avdelingene uten å bytte kanal.

Smart Dispatch
løsningen for
fjernfôring

Dersom du ønsker et topp produkt for
kommunikasjon ved fjernfôring,
spør oss om Smart Dispatch

Smart Dispatch

Med Hytera Smart Dispatch, har du din egenkommunikasjonsradio på din PC, samtidig som du kan se brukerens status og  posisjon i et kartverktøy. Smart Dispatch er en perfekt løsning for kommunikasjon fra fôrsenter til de forskjellige anleggene fôrsentralen styrer.

Bruker av Smart Dispatch kan benytte trådløse hodetelefoner som alternativ til mikrofon. Systemet kan installeres på PC eller et nettbrett.

Ved å se GPS posisjon til ansatte, kan du gi beskjeder til den som er nærmest arbeidsoppgaven for å effektivisere prosesser og arbeidsrutiner. Funksjonen gir også økt sikkerhet til ansatte ved at en alarm vises direkte i kartverket.

Med Smart Dispatch er dine kolleger er kun et tastetrykk unna!

Noen av våre kunder

eButikken har levert komplett digital sikringsradio løsning hos oss. Deres utstyr har løst behovet for daglig kommunikasjon mellom anleggene og våre ansatte har fått økt sikkerhet, bl.a. med vannsensor på hver enkelt radio.

Roar Leksen
Quality Manager, Bolaks AS

Vårt forsenter på Finnsnes har kommunikasjon med alle ansatte på 16 avdelinger i Troms og Finnmark. eButikken har levert alt av radioer, baser og dispatch løsninger, og er en viktig brikke for at vi skal få gjort vår jobb.

Alf-Arild Jakobsen
Driftsjef, SalMar Nord as

Kom i kontakt med oss

Hold deg oppdatert

Meld deg Vårt Nyhetsbrev