Salgsbetingelser

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser anvendes på alle salg fra eButikken.no til næringsdrivende (B2B), såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

Selger:

Selger er eButikken.no, gjennom selskapet B&B Parken as, org.nr. 934 941 778, og med forretningsadresse Joakim Brevolds alle 4, 7170 Åfjord.

Kunde

eButikken.no har avdelinger for B2C og B2B. Disse betingelser gjelder for alle kjøp gjort av norske bedrifter med organisasjonsnummer i Brønnøysund registrene, og er derav betegnet som et B2B kjøp.

Avtaleinngåelse

Kunden aksepterer disse salgsbetingelser ved å aktivt gjennomføre salgsprosessen og fullføre en ordre på eButikken.no.
eButikken.no forbeholder seg retten til å annullere ordren dersom den ikke tilfredsstiller formalia krav, eksempelvis, men ikke begrenset til: kredittvurdering, uoppgjorte fakturaer eller annet vesentlig mislighold

Produktinformasjon

All produktinformasjon og data som finnes relatert til de ulike produktene kan bli endret/justert uten særlig skriftlig varsel. Det tas forbehold om feil i produkt informasjonen. eButikken har ikke ansvar for eventuelle tap, kostnader eller andre ulemper Kunden måtte ha som følge av slike feil.

Levering/Risikoovergang/Mangler

Varene leveres Ex works eButikken.no sitt lager i Åfjord

Pris

Selger forbeholder seg retten til og endre priser på nettsidene uten foregående varsel. Pris som produktet hadde ved avtaleinngåelse er gjeldende mellom Partene.

Betaling

eButikken.no tilbyr som standard betalingsløsning med kredittkort (Visa / MasterCard) og faktura fra 3.part, Svea Finans. Kunden med egen skriftlig avtale kan få tilsendt faktura direkte fra selger.
Ved forsinket betaling vil det bli beregnet morarener.

Faktura

Ved betaling med faktura samarbeider vi med Svea Finans NUF. For å betale med faktura må du angi ditt personnummer eller organisasjonsnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger. Samtlige faktura er overdratt til Svea Finans NUF sin eiendom, og befriende betaling skal kun skje til Svea Finans NUF. Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager.  Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

Delbetaling

Gjennom vårt samarbeid med Svea Finans NUF kan du tegne en kontokreditavtale og dermed delbetale ditt kjøp. Kredittiden velger du med å krysse av i det kampanjealternativet som passer for deg. Kjøpet kan alltid betales i sin helhet når som helst, innen forfall.

For å betale med delbetaling må du angi ditt personnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å ha delbetaling er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha betalingsanmerkninger.

Eksempel på effektiv rente ved kjøp på 10 000kr, varighet 12 måneder, 0% rente, etableringsgebyr 195, termingebyr 35 kr: 10,68%

Har du spørsmål kan du ringe 73 93 06 70 for mer informasjon

Allmenne vilkår finner du her

Standardisert europeisk opplysninger om forbrukerkreditt finner du her

Forsendelse

Varer sendes normalt samme virkedag og senest påfølgende virkedag. Unntak kan gjelde i sesonger med ekstraordinær ordretilgang, eller ved produkter som krever programmeringsressurser.
Selger oppgir normalt lagerbeholdning på sine nettsider. Eventuelle feil og økonomisk tap eller ulempe kunden måtte ha av slik feil, erstattes ikke.

Salgspant – Eiendomsrett

eButikken forbeholder seg salgspant i solgte produkter, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

Reklamasjon

Eventuelle mangler skal påberopes skriftlig via nettside, epost eller brev senest innen 10 dager fra leveringstidspunktet.
Feil på produkter rettes i henhold til produsentens retningslinjer og i det tidsrom produktet har såkalt fabrikkgaranti. Dette gjelder så lenge det ikke er kjøp utvidet garanti eller skriftlig avtalt andre betingelser mellom partene. Reklamasjoner skal sendes skriftlig via nettside, epost eller brev.

Retur

All retur skal avklares i forkant av forsendelse. Returnerte varer skal alltid innehold referanse, årsak og tydelig merking av avsenders navn, adresse og kontaktinformasjon.

Uavhentede pakker som av transportør returneres eButikken, og uten feil eller mangler blir belastet med et gebyr på kr. 400,- eks. mva.
Retur av varer som er feilbestilte varer (ikke-defekte varer), krediteres med dagens verdi minus et gebyr på minimum kr. 400,- eks. mva. per ordre. Dette gjelder kun dersom varen er uåpnet og salgbar som ny.

I situasjoner hvor Kunden har returnert en vare som ikke kan selges som ny, vil eButikken avkorte krediteringen med minimum 20% for å dekke vårt tap på produktet ved videresalg. Software og produkter med personlig lisens tas ikke i retur.

Erstatningsansvar

eButikken fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor eButikken forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller vil det økonomiske ansvar være begrenset til faktura verdi av gjeldende produkt.

Produktansvar

Hvis solgt vare volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er eButikken erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke – jfr. pkt. 8.

Informasjon

Kunden aksepterer at Selger kan benytte kundens e-post adresse til relevant informasjon, anbefalte produktoppdateringer i firmware, relevante tilbud m.v.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses selgers herredsrett som vedtatt verneting.